Magİstr dərəcəsİ üzrə İxtİsaslar

# İxtisasın şifri İxtisasın adı İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 60201 Filologiya Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika və Böyük Britaniya) Əyani 2000 AZN 2000 USD
1. 60201 Filologiya Dilşünaslıq (İngilis dili) Əyani 2000 AZN 2000 USD
1. 60209 Psixologiya Sosial psixologiya Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60209 Psixologiya Klinik psixologiya Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60208 Politologiya Dünya siyasi proseslər Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60211 Regionşünaslıq Regionşünaslıq (Amerika və Böyük Britaniya) Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60203 Tərcümə Tərcümə (İngilis) Əyani 2000 AZN 2000 USD
1. 60213 Beynəlxalq münasibətlər Dünya siyasəti Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60213 Beynəlxalq münasibətlər Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60401 Dünya iqtisadiyyatı Beynəlxalq Ticarət Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60401 Dünya iqtisadiyyatı Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60403 Maliyyə Vergi və vergiqoyma Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60403 Maliyyə Maliyyə nəzarəti və audit Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60402 Menecment İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60404 İqtisadiyyat İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60409 Biznesin idarə edilməsi Biznesin təşkili və idarə edilməsi Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60409 Biznesin idarə edilməsi (MBA) - İkili diplom Biznesin idarə edilməsi (MBA) - İkili diplom Əyani 3300 EUR + 2500 AZN (iki illik təhsil haqqı) 3300 EUR + 2500 AZN (2 years in total)
1. 60509 Kompüter elmləri Kompüter sistemləri və şəbəkələrinin proqram təminatı Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60510 Ekologiya Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60632 İnformasiya texnologiyaları İdarəetmədə informasiya sistemləri Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60803 Turizm və otelçilik Turizm və sosial-mədəni servis xidməti Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60803 Turizm və otelçilik Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60803 Turizm və otelçilik Otelçilik əyani 1900 AZN 2000 USD
1. 60321 Dizayn Dizayn və texniki estetika Əyani 1900 AZN 2000 USD