İngİlİs dİlİ İmtahanları yekunlaşıb

İngilis dili üzrə dərslərin keyfiyyətli təşkili üçün tələbələrin bilik səviyyəsini müəyyən etmək məqsədi ilə tədris ilinin başlanğıcında diaqnostik imtahanlar keçirilib. Diaqnostik imtahanlarla tələbənin hansı "level”ə uyğun gəldiyi müəyyənləşdirilib və qruplaşdırma bu prinsiplə aparılıb. Daha iki ay sonra tələbələrin ingilis dili biliklərindəki dinamikanı izləmək məqsədi ilə Proqress imtahanlar təşkil edilib. Hazırda isə bu semester üzrə biliklərin qiymətləndirilməsini aparmaq məqsədi ilə Kembrdic üsulu əsasında Final imtahanlar təşkil edilir. Bu imtahan formasında tələbələrin bilik və bacarıqları 4 komponent üzrə qiymətləndilir: “Reading” (oxuma), “Writing”(yazma), Listening (dinləmə) və “Grammer”(qrammatika).

gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery