Qərbİ Kaspİ Unİversİtetİnİn professoru və doktorantı Ukraynada keçİrİlən Beynəlxalq Elmİ Konfransda İştİrak edİblər .

Qərbi Kaspi Universitetinin professoru və doktorantı Ukraynada keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfransda iştirak ediblər. Qərb Universitetinin professoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Pərviz Qurbanov və universitetin doktorantı Səməd Əlizadə Ukraynanın Ternopol şəhərində keçirilən Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransaa qatılıblar. "Təbiət və cəmiyyət münasibətlərinin optimallaşdırılması sistemində ekologiya və təbiətdən istifadə” adlı IV Beynəlxalq elmi-praktik konfransda tədqiqatçılarımız "Lizinq qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafının zəruriliyi” mövzusu ilə çıxış ediblər.