Qərbİ Kaspİ Unİversİtetİnİn tələbələrİ tələbə həmrəylİyİ nümayİş etdİrİr

Qərbi Kaspi Universitetinin tələbələri tələbə həmrəyliyi nümayiş etdirərək Bakı-Sumqayıt yolunda qəzaya uğramış, hazırda 1 saylı Bakı Şəhər Kliniki Xəstəxanasında müalicə olunan Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbələrini ziyarət etmişlər.

 
gallery