Akademİk Məlumat

Payız semestri

Tədbirin növüTarix
Açılış mərasimi 15 sentyabr
Tədris başlayır 15 sentyabr
Tədris haqqı ödənişi üzrə son tarix 15 sentyabr
Modulların əlavə edilməsi/dayandırılması 25 avqust-10 sentyabr
Modulların dəyişilməsi 1-10 sentyabr
Son tədris günü 30 dekabr
Semestr sonu imtahanları 5-30 yanvar

Yaz semestri

Tədbirin növüTarix
Modulların dəyişilməsi 15 sentyabr
Yaz tətili 15 sentyabr
Tədris haqqı ödənişi üzrə son tarix 15 sentyabr
Yay məktəbi üçün imtahan həftəsi 25 avqust-10 sentyabr