Dİl Kürsüsü

Dil kürsüsü filologiya, ümumi dilçilik, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, yerli və xarici filologiyada müxtəlif tendensiyalar və elmi məktər sahələrini əhatə edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün audio və video avadanlıqlarla təchiz olunmuş lingafon otaqları və Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur.

Tədris olunan fənlər:  

 • Eşidib anlama və nitq
 • Praktik fonetika
 • Praktik qrammatika
 • Yazılı anlama və yazılı ifadə
 • Dilçiliyə giriş
 • Ümumı dilçilik
 • Ölkəşünaslıq
 • Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət
 • Koqnitiv dilçiliyin əsasları
 • Nəzəri dilçilik
 • Tətbiqi dilçilik
 • Diskurs təhlili
 • Eşidib anlama və nitq
 • Sosiolinqvistika
 • İngilis dilinin nəzəri sintaksisi
 • Fonologiya
 • Oxuyub anlama
 • Dil praktikası
 • Xarici dil