Ədəbİyyat Kürsüsü

Ədəbiyyat  kürsüsü ədəbiyyatı intensiv öyrənməklə yanaşı, onun növlər və janrları ilə tanışlıq, Qədim dövrün ədəbiyyat tarixi, İngilis dramaturgiyası, poeziya və dramaturgiyanin elementləri  sahələrini əhatə edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün audio və video avadanlıqlarla təchiz olunmuş lingafon otaqları və Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur.

Tədris olunan fənlər: 

 • Orta əsrlər və intibah dövrünün ədəbiyyat tarixi
 • Romantizm ədəbi cərəyanının yaranması və inkişaf mərhələləri
 • Dünya ədəbiyyatı
 • XIX əsrin ədəbiyyat tarixi
 • Ölkə filologiyasına giriş
 • Qədim dövrün ədəbiyyat tarixi
 • Azərbaycan-İngilis ədəbi əlaqələri
 • Filologiyanin tarixi və inkişafı
 • XX əsrin ədəbiyyat tarixi
 • İngilis dramaturgiyası
 • Poeziya və dramaturgiyanin elementləri
 • Filologiyanın müasir problemləri
 • XVII-XVIII əsrlər ədəbiyyat tarixi
 • Ölkə ədəbiyyatı tarixi