Ədəbİyyat Kürsüsü

Ədəbiyyatı  kürsüsü ədəbiyyatı intensiv öyrənməklə yanaşı, onun növləri və janrları ilə tanışlıq, azərbaycanın ədəbiyyat tarixi, azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünaslığa giriş və dünya ədəbiyyatı sahələrini əhatə edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün audio və video avadanlıqlarla təchiz olunmuş lingafon otaqları və Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur.

Tədris olunan fənlər: 

  • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
  • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
  • Ədəbiyyatşünaslığa giriş
  • Dünya ədəbiyyatı