Kərİmov Ədalət

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru 

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Kompüter mühəndisliyinin müasir problemləri
 • İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası
 • Alqoritmlərin analizi və işlənməsi
 • Ekspert sistemləri və süni intellekt
 • İnformasiya texnologiyalarının müasir problemləri
 • Əməliyyatların tədqiqi
 • İnternet texnologiyalar
 • s/f İdarəetmədə elektron sənəd dövriyyəsi
 • Kompüter şəbəkələrinin texniki və proqram təminatı
 • Sistem və proseslərin kompüter modelləşdirilməsi
 • s.f. Kompüter şəbəkələrinin mühafizəsi