Kİmya və Bİlogİya kürsüsü

Kimya və Bilogiya kürsüsünün fəaliyyəti biotexnologiya, kimya texnologiyası, elektrokimya, genetika, su obyektlərinin ekoloji problemlərinin öyrənilməsi, enerji və resurs qənaət prosesləri: ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərin rasional istifadəsi sahələrini əhatə edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş, regionda analoqu olmayan Kimya, Biologiya və Genetika laboratoriyaları yaradılıb. Həmçinin Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur.

Tədris olunan fənlər  

 • Ümumi kimya
 • Qeyri üzvi kimya
 • Ağac material­larının fizikası
 • Analitik kimya
 • Ətraf mühitin kimyası
 • Botanika
 • Dendrologiya
 • Meşə meliorasiyası
 • Bəzək bağçılığı
 • Torpaqşünaslıq və əkinçilik
 • Meşə seleksiyası və genetikası
 • Meşə əkinləri
 • Meşə taktasiyası
 • Ovçuluğun əsasları və meşə heyvanla­r.biologiyası
 • Meşə quruluşu
 • Meşə, heyvan və quşların biologiyası
 • Meşəçilik
 • Meşə təsərrüfatı iqtisadiyyatı, təş­kili və idarə edilməsi
 • Bitki fiziologiyası
 • Torpaqşünaslıq
 • İnsan anatomiyası
 • Bitkilərin morfologiyası və anatomiyası
 • İbtidai bitkilərin sistematikası
 • Biofizika
 • Ailə bitkilərinin sistematikası
 • Onurğasızlar zoologiyası
 • Histologiya və fərdi inkişafın biologiysı
 • Biokimya
 • Mikrobiologiya
 • Biotexnologiya
 • Genetika və təkamül təlimi (genetika)
 • Genetika və təkamül təlim (Təkamül təlim)
 • Molekulyar biologiya
 • Bitki fiziologiyası
 • İnsan və heyvan zoologiyası
 • İmmunologiya
 • Mikologiya
 • Enzimologiya