Kİtabxana fondun əsas strukturu

  • Tədris ədəbiyyatı
  • Elmi ədəbiyyat
  • Hədiyyə və mübadilə fondu
  • Elektron resurslar
  • Serial (dövri) nəşirlər
  • Dövri mətbuat fondu