Kompüter qrafİkası və dİzayn texnologİyaları kürsüsü

Kompüter qrafikası və dizayn texnologiyaları kürsüsünün məqsədi kompüter qrafikası və dizayn sahələrində mütəxəssislər yetişdirməkdir və  qrafiki tədris, psixologiya, üç ölçülü qrafika və animasiya, kompüter dizaynı və Web Design əhatə edir. Tələbələr kürsünün müxtəlif layihələrinə cəlb olunur , kürsünün  fəaliyyətində fəal iştirak edirlər.

Tədris olunan fənlər: 

  • Tərsimi həndəsə və texniki rəsm
  • Perspektivanın qurulması
  • İnformatika və kompüter qrafikası
  • Material, texnika və texnologiyası
  • Konstruktivləşdirmənin əsasları
  • Erqonomika
  • Kompüter layihələndirilməsi