Pərvİz Hacıyev

İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru (PhD)

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

Ekonometrika - Ekonometrikanın predmeti iqtisadi təzahürlərin və proseslərin kəmiyyət tərəfini riyazi və statistik üsullarla öyrənməkdən ibarətdir. Bu, iqtisadiyyat elminin yeni istiqamətidir. Ekonometrika riyazi iqtisadiyyatdan real, iqtisadi proseslərə ehtimal nəzəriyyəsi və statistik üsulların tətbiqi ilə fərqlənir.

Layihə MenecmentiProqram və layihə menecmenti müasir günümüzdə təşkilatların və şirkətlərin ehtiyac duyduğu bir yanaşmadır. Müəssisənin həyata keçirdiyi proqramın zamanında, məhsuldar, layihənin məqsədinə və proritetinə uyğun olaraq həyata keçirilməsi bir proqram meneceri üçün çox vacibdir. Layihə menecmenti işin planlaşdırmasından icrasına və nəticənin qiymətləndirməsinə kimi uzun bir porsesin idarə edilməsini əhatə edir. Bu zaman əsas olan layihəni dəqiq planlaşdırmaq, düzgün strateji yanaşma, xərc və resusrlardan effektiv istifadə etmək və riskləri aradan qaldırmaqdır.

Maliyyə bazarları - Maliyyə bazarının iş prinsiplərini peşəkar səviyyədə öyrənmək, riyazi maliyyənin əsas alətlərindən istifadə etməklə gəlirlərin düzgün ölçülməsini anlamaq, bazarda mövcud olan maliyyə alətləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək və onların istifadə məqsədləri və əsas fərqlərini bilməq vəs. Bu dərs maliyyə bazarının düzgün qavranılması, həmçinin peşəkar təhlilinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan bacarıqlarla təmin edir.

Maliyyə menecmentiİqtisadiyyatın yenidən formaşması, yəni müəssisələrin iqtisadi idarəetmə mexanizmasına keçməsi, müəssisələrin maliyə vəziyyətinin giymətləndirməsi üçün çevik yanaşma metodlarının hazırlanmasını tələb edir. Goyulmuş məqsəddən asılı olaraq təhlil retrospektiv, perspektiv ola bilər, həmçinin müəssisələrin movcud maliyyə vəziyyətini onun fəaliyyətinin nəticələrini giymətləndirəbilər. Dərsin əsas mahiyyəti tələbələrin maliyyə menecmenti haqqında maksimum biliklərə yiyələnməsini təmin etməkdir.

Oyunlar nəzəriyyəsiƏməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi elmi cəhətdən əsaslandırılmış riyazi fənn olub, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində meydana çıxan bir çox məsələlərin həllində “ən yaxşı” qərarların qəbul edilməsi üçün riyazi metodların işlənməsini və tətbiqini nəzərdə tutur. Bu fənnin tədrisi prosesində həm iqtisadi, həm də idarəetməçilik nöqteyi-nəzərdən əhəmiyyət daşıyan mürəkkəb sistemlərə baxılır, müxtəlif şəraitdə müxtəlif məqsədlərin optimallığını təmin edən həllərin seçilməsi üçün üsullar öyrənilir. 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Pərviz Hacıyev 22 yanvar 1981-ci ildə Bakıda anadan olub, 287 nömrəli “Gələcək zəkalar” litseyinin məzunudur. 1996 və 1997 illərdə Azərbaycan Respublikası riyaziyyat olimpiadası çempionu. Hindistan və Arqentinada keçirilən beynalxalq riyazi olimpiadalarda Azərbaycanı təmsil edib. 1998-2002 Anadolu Universiteti İqtisadi İdari Bilimlər Fakultəsi İqtisadiyyat ixtisasını bitirib. 2002-2004 İstanbul Universiteti Finans ixtisası üzrə maqistratura təhsili alıb və “Azerbaycan menkul kiymet piyasasi: işleyiş, sorun ve çözüm yolları” mövzusunda dipom işini müdafiə edib. 2005 - 2009 İstanbul Universitetinin İqtisadiyyat (Finans) üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsini “Hazelnut as a politic-economic product of Turkey: Applying game theory” mövzusunda müdafiə etmişdir. 

Elmi nəşrlər: 

 • Panasenko G.O.,Hacıyev P.Y, ‘’Institutional Isomorphism in Banking on the Way to İncrease the Level of Trust to Money’’,  ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, vol. 11  No. 137, 2012
 • Hacıyev P.Y., ‘’ Socially Oriented Marketing as an İnstrument of İnnovation Economy’’, ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, vol. 2  No. 140, 2013
 • Hacıyev P.Y., Mingaleva Z.V, ‘’Main Ways of Attracting İnvestments into Agriculture and Agro-İndustrial Complex of Russia’’, Life Science Journal, vol.10 No: 4, 2013
 • Hacıyev P. Y., ‘’Dynamic Programming Methods Application for Investment Allocation Optimization at the Mill Factory’’, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., vol: 12, No: 1, 2012
 • Hacıyev P.Y. ''Application of Mathematical Modeling Methods on Investment Decisions in Agro Industrial Company'' Middle-East Journal of Scientific Research 10 (2) pp183-187, 2011
 • Haciyev P.Y. "Hazelnut as National Product of Turkey " , Modernizaciya Regionalnoy Ekonomiki Vol; 1 Moscow 2010
 • Haciyev P.Y. "Agrıculture in Turkey" , Modernizaciya Regionalnoy Ekonomiki Vol; 1 Moscow 2010
 • Hacıyev P. Y., Hacıyev Z. Y., ‘’ Example of Corporative Managment Behaviour of Azerbaijan Banking System’’, Strategic Managment  from National and Global Perspectivies, İnternationla Strategic Managment Conference, Canakkale TURKEY, 2005
 • Hacıyev P.Y., ‘’Azerbaycan Menkul Kıymetler Piyasasının Oluşumu ve Sorunlar’’, Azerbaycanlı Genç Bilim adamları I. Sempozyumu Bildirileri, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul, 2005
 • Hacıyev Z.Y., Hacıyev P.Y. '' Banklarda Korporativ İdareetme Standartlarının Tetbiqi maliyyye Bazarının İnkişafının Amilidir'', Emek ve Sosial Problem Elmi yayınları , Cilt 3, ss262-265, Bakı 2005
 • Hacıyev Z.Y., Hacıyev P.Y. ''Qiymetli Kağızlar Bazarının İnkişafı İqtisadi Siyasetin Prioritet İstiqametlerden Biri Olmalıdır'', ''Müstegillik Yollarında Problemler, Perspektivler'' ss219-223 Bakı 2004
 • Yakovlev İ.G. Hacıyev P. Y.,  ‘’ Leasing as System of Economy of Budgetary Funds’’ , NİK ‘’Kontent Press’’ Moscow 2012
 • Panasenko A.A., Hacıyev P. Y., ‘’Deposit Policy of Bank: Models, Tools, Basic Elements’’, İnternationlar Press ‘’EtnoSocium’’ ,Moscow  2013