Polİtologİya Kürsüsü

Politologiya kürsüsünün fəaliyyəti siyasət tarixi və nəzəriyyəsi, siyasi elm metodologiyası, siyasi təhlil və proqnozlaşdırma, siyasətin sosiologiyası və psixologiyası, müqayisəli siyasət, beynəlxalq münasibətlər, dünya siyasəti və siyasi qloballaşma, iqtisadi siyasət, seçki sistemləri və seçki prosesi sahələrini əhatə edir.

Tədris olunan fənlər: 

 • Qədim və orta əsr siyasi fikir tarixi
 • Siyasi elmin tarixi və metodologiyası
 • Beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı siyasi mərkəzlər
 • Amerika və Böyük Britaniyanın siyasi sistemləri
 • Qədim və orta əsr siyasi fikir tarixi
 • Mülki müdafiə
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Politologiya
 • Müasir inteqrasiya prosesləri
 • Yeni və müasir dövrün sosial-siyasi fikir tarixi
 • Siyasət nəzəriyyəsi
 • Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma
 • Demoqrafik siyasət
 • Xarici siyasət
 • Diplomatiyanın əsasları
 • Etnopolitologiya
 • Siyasi tədqiqat metodları
 • H.Əliyev irsinin politoloji aspektləri
 • Parlamentarizm:
 • Tarixi və müasirlik
 • Müasir inteqrasiya prosesləri
 • Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları
 • Diplomatik xidmətin əsasları