Rəsm və rəngkarlıq

Rəsm və rəngkarlıq kürsüsü rəsm, rəngkarlıq, monumental və dekorativ sənət sahələrini əhatə edir. Bundan başqa tələbələrə Rəssamlıq sənətinin bədii-estetik funksiyalarının müxtəlif növlərəri təqdim edilir: monumental rəssamlıq, dekorativ rəssamlıq, teatr-dekorativ rəssamlığı, miniatür rəssamlıq və dəzgah rəssamlığı. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün məktəbdə ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş auditoriyalar mövcuddur.

Tədris olunan fənlər: 

  • Rəsm
  • Rəngkarlıq
  • Dizaynda xüsusi rəsm
  • Dizaynda xüsusi rəngkarlıq