Rİyazİyyat kürsüsü

Riyaziyyat kürsüsü riyazi analiz, ali cəbr, analitik həndəsə, kompleks təhlili, diferensial həndəsə və topologiya, riyazi fizika tənlikləri, funksional analiz, ehtimal nəzəriyyəsi, riyazi statistika sahələrini əhatə edir. Bundan əlavə iqtisadi nəzəriyyə, aktuar və maliyyə riyaziyyat, alqoritmik dillər, məlumat bazaları, əməliyyat sistemləri, yeni informasiya texnologiyalarının yaradılması və istifadəsi, proseslərin riyazi modellərinin hazırlanması və tətbiqi, müasir riyazi metodları, proqram təminatı sahələrini əhatə edir. Kürsü yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxanaya sahibdir.

Tədris edilən fənlər: 

  • Riyaziyyat
  • Ehtimal nəzəriyyəsi
  • Xətti cəbr və riyazi analiz
  • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
  • Ekonometrik