Elmİ bülleten

Qərb Universiteti "Elmi Xəbərlər” jurnalı 2011-ci ildən nəşr olunur. "Elmi Xəbərlər” jurnalının "Humanitar elmlər seriyası” və "İctimai və texniki elmlər seriyası” mövcuddur. Jurnalın il ərzində 4 nömrəsi işıq üzü görür. "Elmi Xəbərlər” jurnalında Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız və s. dillərdə elmi məqalələr dərc olunur.

Qərbi Kaspi Universitetinin "Elmi xəbərlər” jurnalına elmi məqalələr qəbul edilir. Məqalələr humanitar, ictimai və texniki elmlər üzrə olmalıdır. Elmi məqalələr aşağıdakı tələblərə uyğun hazırlanmalıdır:

  • Müəllifin adı, soyadı, ata adı, iş yeri, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, e-mail ünvanı açıq şəkildə yazılmalıdır.
  • Məqalənin şrift ölçüsü 11, Palatino olmaqla 5 səhifədən az olmamalıdır.
  • Məqalə adı, müəllifin adı üç dildə yazılmalı​​.
  • Xülasə və açar sözlər üç dildə yazılmalı.
  • Ədəbiyyat siyahısına uyğun olaraq istinadlar məqalə daxilində səhifələri ilə birlikdə qeyd olunmalıdır.
  • Məqalənin aktuallığı və gəlinən elmi nəticə qeyd olunmalıdır.


Elmi məqalələrinizi bu elektron ünvanına journal@wu.edu.az göndərə bilərsiniz.

Qərbi Kaspi Universitetinin "Elmi xəbərlər” jurnalının elektron versiyalarını aşağıdan yükləyə bilərsiniz

 

Elmi xəbərlər jurnalı 2017 / 2-ci sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2017 / 1-ci sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2016 / 3 -cü sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2016 / 2-ci sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2016 / 1-ci sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2015 / 4-cü sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2015 / 3-cü sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2015 / 2-ci sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2015 / 1-ci sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2014 / 2-ci sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2014 / 1-ci sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2013 / 3-cü sayı

Elmi xəbərlər jurnalı 2013 / 2-ci sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2013 / 1-ci sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2012 / 3-cü sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2012 / 2-ci sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2012 / 1-ci sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2011 / 3-cü sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2011 / 2-ci sayı 

Elmi xəbərlər jurnalı 2011 / 1-ci sayı