Tədrİs Proqramı

Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin davamlı inkişafı üçün Visegrad dördlüyü ölkələrinin ən yaxşı təcrübələri üzrə

TƏDRİS PROQRAMI

 

Fakültə: Biznes İdarəetmə və İqtisadiyyat Fakültəsi

Bölmə: Biznesin idarə edilməsi və iqtisadiyyat

Tədris proqramı: Bakalavr dərəcəsi

Kursun mövzusu: Azərbaycanda Kiçik və Orta Müəssisələr davamlı inkişafı üçün Visegrad dördlüyü ölkələrinin ən yaxşı təcrübələri.

 

Kurs haqqında

Kurs, Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrinin inkişafı siyasətinə və müxtəlif iqtisadi aspektləri haqqında məlumat verir və kiçik və orta müəssisələrinin davamlı inkişafı məqsədilə V4 ölkələrinin ən yaxşı təcrübələrini öyrənərək kiçik və orta müəssisələrinin tətbiq etməkdən ibarətdir.

Ölkədə son dövrdə Prezidentin fərmanı ilə yaradılmış ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək), vətəndaşların sosial-iqtisadi inkişafa, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, məşğulluq səviyyəsini artırmaq və rəqabət aparan ailə təsərrüfatlarının yaradılması daxildirinfəal iştirakını təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır.

ABAD ailə təsərrüfatlarını dəstəkləyən layihələri, kiçik və orta müəssisələrinin yaradılması, davamlı inkişaf və məşğulluq üçün biznes investisiyaları səfərbər edə biləcək müvafiq layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün fondun yaradılmasını həyata keçirəcəkdir.

Hökumətin bilavasitə iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində tədbirlərin görülməsi, kiçik və orta müəssisələrinin insanlar tərəfindən aydın anlaşılması və mövzu ilə əlaqədar ictimai müzakirələrə ehtiyacının yaranmasına şərait yaradır.

Bu məsələyə toxunaraq, təklif olunan kurs kiçik biznesin idarəçiliyinin mərkəzi aspektlərinə, eləcə də kiçik və orta müəssisələrinin ümumilikdə iqtisadi və sosial inkişafa, xüsusən də yerli və regional inkişafa nə dərəcədə qatqı təmin etdiyini müzakirə edir. Xüsusilə VISEGRAD qrupu və Avropa Birliyi baxımından fərqli mədəni və sosial-iqtisadi kontekstlərdə idarəetmə və kiçik və orta müəssisələrinin müxtəlif aspektləri işlərin, sənədlərin və kitabların, eləcə də mühazirələr və seminarlar vasitəsilə təqdim olunur və göstərilir.

Kurs tələbələrə əsas makro və mikroiqtisadi siyasət və siyasət islahatı, kiçik və orta müəssisələrinin inkişafına praktik yanaşma ilə yanaşacaq. Bu kursda əks olunan suallar aşağıdakılardır: Ölkədə və regionda kiçik və orta müəssisələrinin əsas iqtisadi və institusional komponentləri hansılardır?

Kiçik və orta müəssisələrinin inkişafını artırmaq üçün effektiv siyasəti qiymətləndirmək və tərtib etmək üçün siyasətçilərdən hansı sualları soruşmaq lazımdır?

Kiçik və orta müəssisələrinin həqiqətən inkişaflarını dəstəkləmək üçün xüsusi siyasətlərə ehtiyac duyurlarmı? Kiçik və orta müəssisələrinin dəstəkləmək üçün ən çox və ən az təsirli siyasətlər hansılardır? Kiçik və orta müəssisələrinin necə idarə etmək və inkişaf etdirmək olar? Kiçik və orta müəssisələrdə texnologiya və ümumi biznes idarəetmə yanaşmalarından necə istifadə olunur?

Kursun məqsədi və istiqamətləri

Bu kurs kiçik və orta müəssisələrinin reallığının siyasi (qanunvericilik), idarəetmə və təşkilati perspektivdən anlaşılması və kiçik və orta müəssisələrinin iqtisadi, sosial inkişafda və dəyər yaradılmasında rolu həmçinin əhəmiyyətini nümayiş etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kursun əsas məqsədi V4 ölkələrinə və ümumilikdə Avropaya nisbətən Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrinininkişafı ilə bağlı məsələlərin anlaşıqlı, aydın və cari hesabını təmin etməkdir:

 • V4 ölkələri və Avropa Birliyinin təşəbbüsləri və təcrübələrini əks etdirən müxtəlif mədəni və sosial-iqtisadi şəraitlərdə kiçik və orta müəssisələrin reallığını başa düşmək
 • İqtisadi inkişafda kiçik və orta müəssisələrinin sektorunun rolunu və əhəmiyyətini nümayiş etdirmək
 • Kiçik və orta müəssisələrinin inkişafı üçün idarəetmə, təşkilati strategiyalar və perspektivləri müqayisə etmək
 • Makro, mikro səviyyələrdə dövlət və özəl kiçik və orta müəssisələrinin tərəfdaşlıqlarını təsvir etmək.
 • Kiçik və orta müəssisələrinin müəssisənin strateji, maliyyə və istehsal planlaşdırılması metodologiyası və alətləri barədə məlumat əldə etmək.
 • Ticarətin, ixracın, investisiyanın və kiçik və orta müəssisələrinin bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması vasitələrini özündə birləşdirmək
 • Milli və regional səviyyədə kiçik və orta müəssisələrinin siyasətinin sahələrini və vasitələrini təqdim etmək
 • İnnovasiya prosesləri, modelləri və tədbirləri barədə məlumat vermək
 • Kiçik və orta müəssisələrinin müəssisənin strateji, maliyyə və istehsal planlaşdırılması, metodologiyası və alətləri barədə məlumat əldə etmək
 • Ticarət, ixrac, investisiyaların və kiçik və orta müəssisələri üçün bazarlara çıxış imkanlarının artırılması vasitələrini özündə əks etdirir
 • Milli və regional səviyyədə kiçik və orta müəssisələri siyasətinin sahələrini və vasitələrini təqdim etmək
 • İnnovasiya prosesləri, modelləri və tədbirləri barədə məlumat vermək.
Öncədən təyin olunmuş kursun xülasəsi:

 

#

Mövzu

Növü (Mühazirə/Seminar)

1

Giriş: Ders proqramına baxış. KOM-lara ümumi baxış. Biznes mühiti və kiçik və orta müəssisələrininmövcud vəziyyəti

 

İnteraktiv mühazirə (IM)

2

 

Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrinin inkişaf tarixi. Kiçik və orta müəssisələrinin inkişafı üzrə hökumət siyasəti

IM

3

 

Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrininqanunvericiliyi, Məşğulluq Əmək Siyasətləri

IM

4

 

Azərbaycanda fərdi sahibkarlığın inkişafı tendensiyaları

IM

5

 

Avropa ölkələrində kiçik və orta müəssisələrinin V4 ölkələrində rəqabətçi üstünlükləri

IM

6

 

V4 ölkələrində kiçik və orta müəssisələrininsiyasətlərinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi

IM

7

 

V4 ölkələrində Yeni Müəssisə / Biznesin Dəstəyi

IM

8

 

V4 ölkələrində kiçik və orta müəssisələrinininnovasiya inkişafı

IM

9

 

Kiçik və orta müəssisələrinin innovasiya potensialının stimullaşdırılması

IM

10

 

Kiçik və orta müəssisələrinin üçün sosial innovasiyalar

IM

11

Kiçik və orta müəssisələrinin inkişafında dövlət rolu - V4 dövlət siyasətinin müsbət təcrübəsi

IM

12

Aralıq imtahanı

Yazılı

13

 

Kiçik və orta müəssisələr üçün effektiv idarəetmə üsulları

IM

14

Kiçik və orta müəssisələrinin risklərin idarə edilməsi

IL

15

 

KOM-lərda insanları idarə etmək - müqayisəli analiz

IL

16

 

Kiçik və orta müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi və maliyyə

IL

17

Kiçik və orta müəssisələrinin daxililəşdirilməsi üçün strategiyalar

IL

18

 

Kiçik və orta müəssisələrinin və E-biznes: tətbiqi və strategiyaları

IL

19

V4 ölkələrində kiçik və orta müəssisələrinintexnologiya səviyyəsi

IL

20

 

Korporativ Sosial Məsuliyyət-müqayisəli analiz

IL

21

 

Qrup təqdimatı

 

22

Revizyon

IL

23

Final imtahan

Yazılı

Müəllim heyyəti

Azərbaycandan olan kurs müdiri:

Pərviz Hacıyev 

Azərbaycan, Qərbi Kaspi Universiteti

Email: administration@wu.edu.az

Telefon: (+994 12) 492 74 18

 

V4 ölkələrindən qonaq müəllim 1 :

Dr Hab. Marta Gancarczyk

Polşa, Jagiellonian Universiteti

Email: marta.gancarczyk@uj.edu.pl

Telefon: +4812 664-5669V4 ölkələrindən qonaq müəllim 2:

Dr.Jiri Nesiba

Çexiya, Newton Kolleci

E-poçt: nesiba@email.cz

Telefon: +72 548-8815

Qiymətləndirmə üsulu

Qiymətləndirmə məqsədilə tapşırıqlar aşağıdakı kimi dəyərləndiriləcək:

 • Kurs iştirakçılığı - 20%
 • Qrup təqdimatı - 20%
 • Aralıq imtahanı - 20%
 • Yekun imtahan - 40%
 • Ümumi - 100%
Kurs materialları

Qeyd: Bütün müəllimlər tərəfindən birgə işlənilərək hazırlanıb və təsdiq olunacaqdır

Kiçik və orta müəssisələr, sahibkarliq və innovasiya,

OECD, Eurostat və GEM nəşrləri, Kitab (Onlayn mövcuddur) 
Kiçik və Orta Müəssisələr: Kavramlar, Metodologiya, Alətlər və Proqramlar, Məlumat İdarəetmə Assosiasiyası, ABŞ, 2013

Kiçik və orta ölçülü müəssisələr və Avropa Birliyi, Peter L. Vesterdorf, 2005

·"Avropa ölkələrində beynəlxalqləşmə meydanlarına meydan oxuyan ölkələr" kitabı Nelly Daszkiewicz (Polşa) tərəfindən 9-cu fəsildə "Visegraddakı Visegrad ölkələrində beynəlxalqlaşma problemlərinə yönəldilmiş kiçik və orta ölçülü müəssisələr"

·D. Audretsch, I. Grilo, A.R. Thurik (eds.), (2007), Sahibkarlıq Siyasətində Araşdırma Təlimatı, Edward Elgar nəşriyyatı, Cheltenham.

·B.T. Asheim, A. Isaksen, C. Nauvelaers, F. Tödtling (eds.), (2003), Kiçik Orta Müəssisələr üçün Regional İnnovasiya Siyasəti, Edward Elgar Nəşriyyatı, Cheltenham.

·Eurostat / Avropa Komissiyası, (2013), Avropada Elm, Texnologiya və Yenilik.

·OECD, (2005), Oslo dərslik. İnnovasiya məlumatlarını toplamaq və tərcümə etmək üçün təlimatlar