Təlİm Mərkəzİ

TƏLİM MƏRKƏZİNİN MÜŞTƏRİLƏRƏ AŞAĞIDA QEYD OLUNMUŞ TƏLİMLƏRİ TƏQDIM EDİR

 

 

İDARƏÇİLİK ÜZRƏ TƏLİMLƏR

DİLLƏR

· İdarəetmənin Əsasları

· Strateji idarəetmə

· Layihə idarəetməsi

· Ətraf mühitin idarə olunması

· Marketinq

· Zamanın idarə olunması

· İnsan Resursların idarə edilməsi (kommunikasiya bacarıqları, danışıqların aparılması bacarıqları, İş komandasının qurulması, Münaqişələrin həlli)

· Otelin İdarə olunması

· Biznes Planlaşdırma

· İngilis dili (başlanğıc səviyyədən – mükəmməl səviyəyə dək)

· Xüsusi məqsədlər üçün istifadə olunan İngilis dili (Hüquqi İngilis dili, Biznes İngilis dili, Neft və qaz sahələrində istifadə olunan texniki ingilis dili, Ofis və kommunikasiya sahələrində istifadə olunan bacarıqlar)

· Azərbaycan / Biznes sahəsində istifadə olunan Azərbaycan dilləri

· Rus dili

· Fransız dili

· İspan dili

· Alman dili

· Ərəb dili

· Çin dili

BİZNES BACARIQLARI

MALiYYƏ VƏ MÜHASiBAT UÇOTU

· Effektiv Kommunikasiya

· Liderlik bacarıqları

· Təqdimat bacarıqları

· Danışıqlar və Münaqişələrin həlli

· Mühasibat Uçotu

· Korporativ maliyyə

· İdarəetmə uçotu

· Vergilər

· Sığorta

 

Kompüter Kursları

 

· "Word", "Excel", "PowerPoint"

· "Corel Draw", "Paint"

 

Azərbaycanın mədəniyyəti və adətləri

Beynəlxalq Əlaqələr və Diplomatik etika

Dizayn

Əlavə məlumat üçün: +994 50788 20 78

Elektron ünvan: iro@wu.edu.az