Ümum dİzayn və həcmlİ yaradıcılıq kürsüsü

Ümum dizayn və həcmli yaradıcılıq kürsünün məqsədi incəsənətin inkişafı və dizayn mədəniyyəti, milli sənət ənənələrinə müasir yanaşmaların inteqrasiya prosesi, bədii, dizayn, memarlıq dizayn sahələrini əhatə edir. Tələbələr kürsünün müxtəlif layihələrinə cəlb olunaraq, kürsünün  fəaliyyətində fəal iştirak edirlər.

Tədris olunan fənlər: 

 • Dizaynın əsasları
 • İncəsənət və dizayn tarixi
 • Layihə qrafikası və rəngli kompozisiya
 • Maketləşdirmə
 • Arxitektonika
 • Layihələndirmə
 • Mühit dizaynı
 • Sistemli layihələndirmə
 • Vizual kommunikasiyalar
 • Qrafik dizayn
 • Fotodizayn
 • Müasir dizaynın problemləri