Doktorantura

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi