Bakalavr dərəcəsİ üzrə İxtİsaslar

I Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 50655 İnformasiya texnologiyaları əyani 2000 AZN 2500 USD
2. 50630 Mexanika mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
3. 50649 Ekologiya mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
4. 50635 Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
5. 80624 Cihazqayırma mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
6. 50627 Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
7. 50629 Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
8. 50646 Təkrar emal və bərpa texnologiyaları əyani 2000 AZN 2500 USD
9. 50645 Poliqrafiya mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
10. 50650 Sistem mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
11. 50639 Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2500 USD
12. 50644 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi əyani 2000 AZN 2500 USD
13. 50708 Meşəçilik əyani 1800 AZN 2500 USD
14. 80705 Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı əyani 2000 AZN 2500 USD
15. 50633 Memarlıq əyani 2000 AZN 2500 USD
16. 60631 Kompüter mühəndisliyi Əyani 2000 AZN 2500 USD

II Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 50401 Dünya iqtisadiyyat əyani 2000 AZN 2500 USD
2. 50404 İqtisadiyyat əyani 2000 AZN 2500 USD
3. 50403 Maliyyə əyani 2000 AZN 2500 USD
4. 50407 Menecment əyani 2000 AZN 2500 USD
5. 50409 Biznesin idarə edilməsi əyani 2000 AZN 2500 USD
6. 50810 Turizm və otelçilik əyani 2000 AZN 2500 USD
7. 50213 Beynəlxalq münasibətlər əyani 2000 AZN 2500 USD
8. 50211 Regionşünaslıq (qərbşünaslıq) əyani 2200 AZN 2500 USD
9. 50410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi əyani 2000 AZN 2500 USD
10. 50402 Mühasibat uçotu və audit əyani 2000 AZN 2500 USD
11. 50405 Sənayenin təşkili və idarə olunması əyani 2000 AZN 2500 USD

III Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 50203 Tərcümə (ingilis, alman, fransız, çin) əyani 2400 AZN 2500 USD
2. 50201 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) əyani 2400 AZN 2500 USD
3. 50201 Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) əyani 2400 AZN 2500 USD
4. 50209 Politologiya əyani 2400 AZN 2500 USD
5. 50206 Tarix 2300 AZN 2500 USD
6. 50202 Fəlsəfə əyani 2300 AZN 2500 USD

IV Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 50209 Psixologiya əyani 1500 AZN 2500 USD
2. 50505 Biologiya əyani 2000 AZN 2500 USD

V Qrup

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 50321 Dizayn 2300 2500