Bakalavr dərəcəsİ üzrə İxtİsaslar

I Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 050655 İnformasiya texnologiyaları əyani 2000 AZN 2000 USD
2. 050649 Ekologiya mühəndisliyi əyani 1800 AZN 2000 USD
3. 050624 Cihazqayırma mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2000 USD
4. 050629 Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2000 USD
5. 050646 Təkrar emal və bərpa texnologiyaları əyani 2000 AZN 2000 USD
6. 050645 Poliqrafiya mühəndisliyi əyani 2400 AZN 2000 USD
7. 050639 Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi əyani 2500 AZN 2000 USD
8. 050644 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi əyani 2500 AZN 2000 USD
9. 050708 Meşəçilik əyani 2200 AZN 2000 USD
10. 050631 Kompüter mühəndisliyi əyani 2000 AZN 2000 USD
11. 050509 Kompüter elmləri əyani 2400 AZN 2000 USD

II Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 050401 Dünya iqtisadiyyatı əyani 2000 AZN 2000 USD
2. 050404 İqtisadiyyat əyani 2000 AZN 2000 USD
3. 050403 Maliyyə əyani 2000 AZN 2000 USD
4. 050407 Menecment əyani 2000 AZN 2000 USD
5. 050409 Biznesin idarə edilməsi əyani 2000 AZN 2000 USD
6. 050810 Turizm və otelçilik əyani 2000 AZN 2000 USD
7. 050213 Beynəlxalq münasibətlər əyani 2200 AZN 2000 USD
8. 050211 Regionşünaslıq (qərbşünaslıq) əyani 2300 AZN 2000 USD
9. 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi əyani 2000 AZN 2000 USD
10. 050402 Mühasibat uçotu və audit əyani 2200 AZN 2000 USD
11. 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması əyani 2000 AZN 2000 USD
12. 050408 Marketinq əyani 2500 AZN 2000 USD

III Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 050203 Tərcümə (ingilis, alman, fransız, çin) əyani 2500 AZN 2000 USD
2. 050201 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) əyani 2600 AZN 2000 USD
3. 050201 Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) əyani 2500 AZN 2000 USD
4. 050208 Politologiya əyani 2700 AZN 2000 USD
5. 050206 Tarix əyani 2500 AZN 2000 USD
6. 050202 Fəlsəfə əyani 2300 AZN 2000 USD

IV Qrup ixtisasları

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 050209 Psixologiya əyani 1800 AZN 2000 USD
2. 050505 Biologiya əyani 2000 AZN 2000 USD
3. 050709 Su bioehtiyatları və akvabitkilər əyani 2000 AZN 2000 USD
4. 050510 Ekologiya əyani 2000 AZN 2000 USD

V Qrup

# İxtisasın şifri İxtisasın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı Xarici tələbələr üçün təhsil haqqı
1. 050321 Dizayn əyani 2300 AZN 2000 USD