Qərbi Kaspi Universiteti

Fəaliyyətlər

Robototexnika klubu

Klubda müasir texnologiyanın müxtəlif sahələri üzrə tələbələrimizin nəzəri və praktiki biliklərinin inkişafı üçün tədbir və təlimlərin təşkili; eyni zamanda innovativ təşəbbüskarlığın ortaya çıxarılması məqsədilə tələbələrin müsabiqə və yarışlarda iştirakının təşkili nəzərdə tutulmuşdur.

FƏALİYYƏTİMİZ:

  • Robototexnika sahələri üzrə Lego təlimlərinin təşkili.
  • Elektronika-proqramlaşdırma sahələrinin əsaslarının öyrənilməsi və layihələrdə tətbiqi.
  • Tələbələr arasında innovativ təşəbbüskarlığın ortaya çıxarılması üçün müsabiqə və yarışların təşkili.
  • 3D texnologiyaların (3D modelləmə dizaynı və 3D çap) öyrənilməsi və layihələrdə tətbiqi.
  • İnnovativ texnologiyanın müxtəlif istiqamətlərində tədbirlərin təşkili.
  • Tələbələrimizin yenilikçi və yaradıcı idealarını real layihələrə tətbiqini təmin etmək.
  • Universitetimizin texnoparkında tələbələrin müxtəlif praktiki biliklərə yiyələnməsini təmin etmək.

 

     

x