Qərbi Kaspi Universiteti

Tədbirlər

COVİD-19-la bağlı vebseminar olacaq

Qərbi Kaspi Universitetində“COVİD -19 PANDEMİYASI: XƏSTƏLİYİN İLK ƏLAMƏTLƏRİ VƏ PROFİLAKTİKA ÜSULLARI ” mövzusunda elmi vebseminar keçiriləcək.

2021-ci il 6 may saat 12:50-də Qərbi Kaspi Universitetidə Microsoft Teams platforması üzərində onlayn “COVİD -19 PANDEMİYASI: XƏSTƏLİYİN İLK ƏLAMƏTLƏRİ VƏ PROFİLAKTİKA ÜSULLARI ” mövzusunda vebseminar təşkil olunacaq.Vebseminarın moderatoru Qərbi Kaspi Universitetinin “Təbiət elmləri” kafedrasının müəllimi b.ü.f.d. Natəvan Kərəmova olacaq. Vebseminarda Sumqayıt şəhər Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin həkim-epidemioloqu Rzayeva Rəna Rafiq qızı məruzə ilə iştirak edəcəklər.

Onlayn vebseminara daxil olmaq üçün  link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6255f1bbf24646e38fd108122bdf3f39%40thread.tacv2/1619090209345?context=%7b%22Tid%22%3a%220346efb5-dffb-4aaf-a159-079c1c0325c7%22%2c%22Oid%22%3a%2206395d24-d02a-48f1-bc26-c2da9b775399%22%7d

Müəllimlər, doktorantlar, magistrlar, tələbələr və həmçinin mövzu ilə maraqlanlar seminarda iştirak edə bilərlər.

Əlaqə: +994124927418; science@wcu.edu.az

x