Qərbi Kaspi Universiteti

Tədbirlər

Hindistanlı professorun informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı vebinarı olacaq

Qərbi Kaspi Universitetinin təşkilatçılığı ilə 30 Avqust saat 15:00-da İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəxəsis, Hindistanlı professor Christon Ananthın vebinarı keçiriləcək.

Vebinarda professor "Rəqəmsal dünyada informasiya təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti" mövzusunda çıxış edəcək.

Vebinar ingilis dilində təşkil olunacaq, arzu edən hər kəs iştirak edə bilər. İştirakçılara sertifikat təqdim olunacaq.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ0ZTFmMTgtZTJkNS00MTFiLWIwYzMtMTU1ZjQzMzliMzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220346efb5-dffb-4aaf-a159-079c1c0325c7%22%2c%22Oid%22%3a%22fb3808b1-659e-4b57-aee0-41f0787b94fa%22%7d

x