Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Mexaniki qurğular və maşınlar kafedrası

Maşınqayırma Texnologiyaları kürsüsü maşınqayırma sənayesinin konstruksiyası və texnoloji dəstək, radioelektronik qurğuların dizaynı və texnologiyası, informasiya sistemləri və texnologiyaları, tətbiqi riyaziyyat kimi sahələrini əhatə edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün məktəbdə ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş auditoriyalar və laboratoriyalar yaradılıb. Həmçinin Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur

Tədris olunan fənlər: 

 • Materiallar müqaviməti
 • İdarəetmə və avtomat­laş­dırma
 • Materiallar və proseslər
 • Maşın və mexanizm.dinamikası
 • Müasir istehsalat prosesləri
 • Struktur mexanikası
 • Tərsimi həndəsə, mü­hən­dis və maşın qrafikası
 • Nəzəri mexanika
 • Materialşünaslıq
 • Konstruktiv material­lar texnol
 • Tətbiqi mexanika
 • Cihazqayırmada avtomatik idarəetmə­nin əsasları
 • Cihazqayırmada çevik istehsal prosesləri
 • Ölçmə texnikasının əsasları
 • Hidravlika və hidravlik maşınlar
 • Elektrik qida qurğuları
 • İstilik texnikası
 • Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 • Meşə təsərrüfatının traktor və maşınları
 • Kompozisiya materialları texnologoyaları
 • Maşın istehsal texnologiyası
 • Materialların təkrar emalı
 • Maşın hisslər.bərpa texnologiyaları