Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Gender Bərabəliyi Siyasəti

QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİN GENDER BƏRABƏLİYİ SİYASƏTİ

 

Qərbi Kaspi Universitetin Gender Bərabəliyi Siyasəti 08.006.2021.-ci il tarixində

Elmi Şurasında №8 saylı protokolu  ilə yenilənib.

Qərbi Kaspi Universiteti yarandığı gündən gender bərabərliyini ön planda saxlayır, universitet üzrə qadınları yüksək vəzifələrdə çalışmasını dəstəkləyir. Bu məsələlərlə bağlı universitetdə 2000-ci ildən “Gender Araşdırmalar Mərkəzi” fəaliyyət göstərir..  Eyni zamanda universitetdə qadın tələbələr üçün iş imkanları yaradılır. QKU 2020-2025 strateji planına əsasən çalışanların gender bərabərliyini qorunması işinin yaxşılaşdırmaq üçün aşağıdakıları hədəfləyir.

Öhdəlik 1: Gender bərabərliyi.

 • Gender balansını qorumaq, gender bərabərsizliyinə yol verməmək, cinsində aşlı olmayaraq hərə kəsə bərəabər iş imanları yaratmaq
 • Universitetin idarəçilik, elmi, akademik orqanlarında bərabər iştirakı təmin etmək
 • Təlimlərin təşkili və marifləndirici məlumatlar hazırlamaq
 • Sosial durumundan aslı olmayaraq hər kəsə bərabər təhsil hüququna malikdir
 • Gender və qadın problemləri ilə bağlı tədqiqatların aparılması
 • Gender nəzəriyyəsinin ictimai və humanitar elmlərə inteqrasiyası
 • Gender tədqiqatlarına aid nəşrlər;
 • Gender və qadın problemləri ilə bağlı tədris və elmi fəaliyyət

Öhdəlik 2: Təhsildə ardıcıllıq, və uğur.

 • Cinsindən aşlı olmayaraq bütün tələbələrə bərabər imkanlar təmin etmək
 • Cinsindən aslı olmayaraq bütün tələbələrin bərabər və ədalətli qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi

Öhdəlik 3: Cinsi baxışlarına görə təqiblər

 • LGBT-lərin (lesbiyan, qey, biseksual və transgender) üçün mühitin təmin edilməsi
 • LGBT-lərin bərabər təhsil imkanlarının yaradılması
 • LGBT-lərin bərabər qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi,
 • LGBT-lərin digər tələbələr kimi universitetin kitabxanası, kantini və s. ictimai yerlərdən bərabər istifadəsinin təmin edilməsi

Öhdəlik 4: Bərabər vəzifələrdə qadın və kişilərin bərabər təmsil olunmasına nail olmaq və balanslı işçi qüvvəsi tərkibinin qourunması

 • İdarəedici orqanlarda, elmi şuralarda, gənclər təşkilatlarında qadın və kişilən bərabər təmsil olunmasını təmin etmək
 • Professor-müəllim heyətini gender bərabərliyi prinsiplərinə uyğun qorumaq

 

Öhdəlik 5: Bərabərsizliyin müəyyənləşdirilməsi, təhlil və həlli yolları

 • İşçi qüvvəsinin gender təhlilini aparılması, mövcud problem və boşluqların səbəblərini müəyyənləşdirmək, müzakirələr aparmaq və təkliflər vermək
 •  Məktəblər, kafedralar və şöbələr üzrə sorğuların aparılması və nəticələrin analizinin təmin edilməsi                                                                                                                                                                                                                                                            Təqdim olunmuş işlərin icrası 

Sosial və humanitar məsələlər üzrə prorektor

Nizam intizam qaydalarına nəzarət edir
İnsan Resursları Şöbəsi  və Hüquq ŞöbəsiBir başa əmək məcəlləsinin qanunlarının icrasına nəzarət edir
Gender Araşdırmalar    MərkəziElmi araşdırmalar aparır və hesabatlar hazırlayır