Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Ədalət Kərimov

r.e.d., prof

Əməliyyatların tədqiqi, Sistem və proseslərin kompüter modelləşdirilməsi, İnformasiya texnologiyalarının müasir problemləri

+994 12 565 39 74

edalet.k@wcu.edu.az

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Kompüter mühəndisliyinin müasir problemləri
 • İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası
 • Alqoritmlərin analizi və işlənməsi
 • Ekspert sistemləri və süni intellekt
 • İnformasiya texnologiyalarının müasir problemləri
 • Əməliyyatların tədqiqi
 • İnternet texnologiyalar
 • İdarəetmədə elektron sənəd dövriyyəsi
 • Kompüter şəbəkələrinin texniki və proqram təminatı
 • Sistem və proseslərin kompüter modelləşdirilməsi
 • Kompüter şəbəkələrinin mühafizəsi

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Ədalət Kərimov Kərim oğlu 3 iyul 1954-cü il Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. 1971-1976-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin tətbiqi-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır. 1976-1978-ci illər İnformasiya hesablama mərkəzində riyaziyyatçı, 1978-1980-ci illər SSRİ EA-da stajçı daha sonra aspirant, 1984-1995-ci illər AZNKİ-da assistant, 1995-1999-cu illər Rusiya EA-nın Hesablama mərkəzində doktorant, 1999-2002-ci illər Odlar Yurdu universitetində professor vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildən bu günə eyni zamanda İqtisad Universitetində çalışır. 1999-2011-ci illərdə MEA Kibernetika institutunun aparıcı elmi işçisi olmuşdur. Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professordur.

 

Elmi nəşrlər: 

Оптимизация выбора объекта и управления  вторичными методами воздействия на нефтяную залежь в рамках САПР-разработки. 

 

çap

Материалы VIII  научной конференции молодых ученых и специалистов. М.,1983, с.7-8.

 

2

 

 

Кластеризация объектов с помощью лингвистических описаний в рамках теории fl

 

Искусственный интеллект и принятие решений, №3, 2010,c. 95-100.

 

Рзаева У.Ш.

Using Petri Nets For Resource Management Modeling In The Operating Systems//

 

International Journal of Computer Science Issues,Volume 9, Issue 1, No 3, January 2012

 

Shahram Moharrami.