Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Ələsgər Gülgəzli

T.e.d., prof

Materiallar müqaviməti, Manipulyatr mexanizmlərinin mexanikası

+994 12 565 39 74

alesker.gulgezli@wcu.edu.az

T.e.d., prof

x