Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Arzu Məmmədova

t.ü.f.d, dosent

Azərbaycan tarixi

+994 12 565 39 77

arzu.memmedova@wcu.edu.az

t.ü.f.d, dosent,