Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Asif Hacıyev

Fil.e.d. prof

Doktorantlara rəhbərlik

+994 12 492 74 18

Fil.e.d. prof