Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Aynur Ərəbzadə

b.ü.f.d.

Yaşıllaşdırma və park təsərrüfatı, Geobotanika, Bəzək baxçılığı, Bitkilərin morfol. və anatomiyası

+994 12 565 39 74

aynurarabzade@wcu.edu.az

b.ü.f.d.