Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Azər Babayev

i.ü.f.d., dos

Maliyyə bazarları, Pul və banklar, Maliyyə və investisiyalar

+994 12 565 39 77

azik.347@wcu.edu.az

i.ü.f.d., dos