Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İqtisadiyyat Məktəbi

Azər Məmmədov

t.ü.f.d.

Materiallarin əmtəəşünasliği,Plastik kütlə və kimyəvi rəngsazlıq mallarının ekspertizası, İstehlak mallarının estetikas,Yeyinti xammal,əmtəə və anatom

+994 12 565 39 77

t.ü.f.d.