Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Bahar Əsgərova

T.ü.f.d., dos

Kompüter layıhələndirilməsinin müasir metodları, Müasir proqramlaşdırma dilləri, Verilənlərin analitik email, Paylanmış verilənlər və biliklər bazası

+994 12 565 39 74

bahar.askerova@wcu.edu.az

T.ü.f.d., dos