Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Elay Rəcəbli

İqtisadi fikir tarixi, investisiyaların idarə edilmısi, korporativ hesabatlar, dövlət auditin səmərəliyi

+994 12 565 39 77

recebli.elay@wcu.edu.az