Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Eldar Əliyev

b.ü.f.d. dosent

Meşə seleksiyası və genetikası, Meşə əkinləri, Dendrologiya, Meşə meliorasiyası, Bəzək bağçılığı, SF-5:2 Süni meş. yarad.

+994 12 565 39 74

eldaraliyev644@wcu.edu.az

b.ü.f.d. dosent