Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Elnarə Həsənova

k.ü.f.d., dosent

Kimya

+994 12 565 39 74

amea.elnara@wcu.edu.az

k.ü.f.d.,

dosent