Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Elvira Lətifova

t.ü.f.d.dos

Antik tarix, Şərq tarixi

+994 12 565 39 77

elvira.letifova@wcu.edu.az

t.ü.f.d.dos