Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Fikrət Feyziyev

aq.ü.f.d.

Torpaqşünaslıq və əkinçilik, Aqrometereologiya, Əkinçiliyin inkişafı ilə yaranan ekoloji problemlər

+994 12 565 39 74

fikrat.fm@wcu.edu.az

aq.ü.f.d.,