Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Firuz Qurbanov

Turizm və sahələr iqtisadiyyatı kafedra müdiri

   i.ü.f.d.,