Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Göyçək Novruzzadə

Vergi və vergitutma

+994 12 565 39 77

novruzzadegoycek@wcu.edu.az