Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Gülçöhrə Hüseynova

b.ü.f.d.

Ekologiya və təbiətdən istifadə, İstehsak texnologiyasının əsasları

+994 12 565 39 74

huseynova-gulcohre@wcu.edu.az

b.ü.f.d.