Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Hüseyn Bağırov

f.ü.f.d., prof. Politologiya və Beynəlxalq münasibətlər kafedra müdiri

S.F: Siyasi sistemlərin müqayisəli təhlili, S.F:Geosiyasətin əsasları

+994 12 565 39 77

bagirov_h@wcu.edu.az

f.ü.f.d.,

prof.