Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

İlhamə Həmdullayeva

t.f.ü.f.d. n/t

Geodeziya, Məsafədən zontlamanın fiziki əsasları, Materialşünaslıq, Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya

+994 12 565 39 74

ilham19712301@wcu.edu.az

t.f.ü.f.d.

n/t