Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

İrina Kunima

s.ü.f.d

Multikultirizmə giriş

+994 12 565 39 77

irina.kurima@wcu.edu.az

s.ü.f.d.