Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

İslam Qəribov

Fil.e.d., prof

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

+994 12 492 74 18

Fil.e.d., prof.

x