Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Cəbi Bəhramov

t.ü.f.d.,prof.

Doktorant rəhbərliyi

+994 12 565 39 77

cabi.bahramov@wu.edu.az

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor

“Beynəlxalq  münasibətlər” kafedrasının professoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Azərbaycan tarixi sahəsində geniş tədqiqat işi aparır.
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Bəhramova Cəbi Əmirvar oğlu 1982-ci ildə Tarix ixtisası üzrə Daşkənd Dövlət Universitetini bitirib. 1982-ci ildə AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutuna baş laborant vəzifəsinə qəbul edilib. 1999-cu ildə müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 1982-1987-ci illərdə İnstitutda baş laborant, 1998-2000-ci illərdə kiçik elmi işçi, 2000-2001-ci illərdə böyük elmi işçi vəzifələrində çalışıb, 2001-ci ildə  A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir və bu günədək həmin vəzifədə çalışır. 2000-ci ilin sentyabından Qərb Universitetinin «Politologiya və beynəlxalq münasibətlər» kafedrasında «Azərbaycan tarixi», «Ümumdünya tarixi» və «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» fənlərindən mühazirələr oxuyur.

 

Elmi nəşrlər: 

2009-cu ildə Qərb Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə ona professor elmi adı verilmişdir. 50-dən çox  elmi əsərin o cümlədən «Azərbaycan tarixi» (VII cild. Bakı, 2003), «Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле» (rus və ingilis lillərində), «Azərbaycan» adlı Azərbaycan MEA Milli Ensiklopediyasının nəşr etdiyi xüsusi cildin «Tarix» bölməsinin 1941-2007-ci illər dövrünü əhatə edən fəsillərin və 2010-cu ildə ARDNŞ-in sifarişi ilə nəşr olunan «Azərbaycan nefti» kitabının və ikicildlik “H.Əliyev” monoqrafiyasının müəllifidir.

2010-2011-ci illərdə İsveçdə ingilis dilində Nobel qardaşlarının 1873-1920-ci illərdə Azərbaycan neft sənayesində göstərdikləri fəaliyyətlə bağlı 3, Argentinada isə ispan dilində Azərbaycan tarixinə dair 3 məqaləsi nəşr edilib.

 1. Azərbaycan generalları 1941-1945-ci illər müharibəsi illərində. Bakı, Elm, 2008.
 2. Azərbaycan nefti. Bakı, 2010, 352 səh. (Azərbaycan və ingilis dillərində)
 3. Bakı nefti və Nobellər. Bakı, 2009, 188 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində).
 4. Generalı xatırlayarkən. Akim Abbasov 100. Bakı. Elm, 2011.
 5. Heydər Əliyev. I cild. Bakı 2013, səh. 114-132 (həmmüəllif).
 6. Heydər Əliyev. II cild. Bakı 2013, səh.72; 83-100; 119-135; 299-311 (həmmüəllif).
 7. Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, 2013, səh. (həmmüəllif)
 8. Gubadly the ancient Azerbaijani land Zangazurs gateway. Baku, Turxan, 2013 (həmmüəllif).
 9. Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура. Баку, Турхан, 2013 (həmmüəllif) və 42 məqalənin müəllifidir.