Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Lalə Əliyeva

t.ü.f.d. dos

Azərbaycan tarixi, Qafqaz tarixi, Türk xalqları tarixi

+994 12 565 39 77

lale.Aliyeva@wcu.edu.az

t.ü.f.d. dos