Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Lalə Nəsibova

k.ü.f.d

Analitik kimya, Sənaye ekologiyası və radio ekologiyası

+994 12 565 39 74

lala.nasibova.1982@wcu.edu.az

k.ü.f.d